The Implementation of the Voter.ie Electoral Portal

Dúntadate_range18 Nol, 2018, 11:53am - 19 Ean, 2019, 12:00am

South Dublin County Council is proposing to provide a new electoral portal, www.voter.ie in February/March 2019.  Voter.ie will only be available in the Dublin region and will provide users with the facility to check their electoral details in real time and will replace www.checktheregister.ie

 The portal will also provide users with a range of online services.  Voters can

  • Add themselves to the Register of Electors (new applications, 1st-time registration)
  • Change their address
  • Edit their electoral details (incl. citizenship changes, change of name)
  • Remove themselves from the Register

This is an additional service for Dublin residents and does not replace the current paper forms.  Users can check their details by submitting their full name and address or Eircode on the system.  However, if they wish to avail of the online services outlined above then the user must verify their identity through www.mygovid.ieMyGovID is an online identity service, developed by the Department of Employment Affairs and Social Protection, that allows you to access online Government services in a safe and secure manner. 

In introducing a new system we are obliged to undertake a Data Privacy Impact Assessment (DPIA).

The consultation will remain open until the 19th of January, 2019.

Give Us Your Views Through the Link Below!

https://consultation.dublincity.ie/city-managers/voter-ie-modernisation-of-the-electoral-system/

_______________________________________________

 

Tá Comhairle Chontae Átha Cliath Theas ag beartú tairseach nua thoghcháin a sholáthar, www.voter.ie i Mí Feabhra/an Mhárta 2019.  Ní bheidh Voter.ie ar fáil ach i réigiún Bhaile Átha Cliath amháin agus cuirfidh sí áis ar fáil d’úsáideoirí chun a sonraí toghcháin a sheiceáil i bhfíor-am agus glacfaidh sí áit www.checktheregister.ie

Chomh maith leis sin cuirfidh an tairseach réimse seirbhísí ar líne ar fáil d’úsáideoirí.  Beidh vótálaithe in ann

  • Iad féin a chur ar Chlár na dToghthóirí (iarratais nua, clárú den  1ú  huair)
  • A seoladh a athrú
  • Eagarthóireacht a dhéanamh ar a sonraí toghcháin (lena n-áirítear athrú ar shaoránacht, ar ainm)
  • Iad féin a bhaint den Chlár

Is seirbhís breise é seo do chónaitheoirí Bhaile Átha Cliath agus ní ghlacfaidh sé áit na bhfoirmeacha páipéir reatha.  Is féidir le húsáideoirí a sonraí a sheiceáil má chuireann siad a n-ainm agus a seoladh iomlán nó a nÉirchód ar an gcóras.  Má tá siad ag iarraidh úsáid a bhaint as na seirbhísí a luaitear thuas, áfach, caithfidh úsáideoirí a gcéannacht a fhíorú trí www.mygovid.ie.  Is seirbhís céannachta ar líne é MyGovID, a d’fhorbair an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí, a thugann deis duit rochtain a fháil ar sheirbhísí Rialtais ar líne ar bhealach slán sábháilte. 

De bhrí go bhfuilimid ag tabhairt isteach córas nua caithfimid Measúnacht Tionchair ar Phríobháideacht Sonraí (MTPS) a dhéanamh.

Tabhair Dúinn Do Thuairimí!

https://consultation.dublincity.ie/city-managers/voter-ie-modernisation-of-the-electoral-system/